| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Evaluation secondary

Page history last edited by Alenka Gorjan 10 years, 4 months ago

EVALVACIJA

 

1.      Prosim razložite kako ste organizirali delo v učnih krogih na vaši šoli, z vašo skupino učencev ali dijakov (skupinsko delo, raziskovanje, povezanost z učnimi načrti).

-         BIC – en razred (25) prvi letnik – seminarke naloge ( medpredmetno sodelovanje) – povezava z UN – Prehrana in dietetika

-         Lendava – 15 dijakov – 2 različna oddelka – so se sami javili

-         Ljutomer – 1. Lernik, 31 dijakov enega oddelka – vsi mentorji učijo

-         Krško – Sevnica – 1 oddelek,  21 dijakov, 1. Letnik

-         SŠFKZ Skupinsko delo 8 dijakinj – dijakinje so se same odločile za sodelovanje na podlagi lanskoletne izkušnje, so iz istega oddelka – dogovori med odmori, po pouku...Raziskovalno vprašanje smo izbrali v povezavi s strokovnim modulom Koža in bolezni kože.

 

2.      Kaj ste kot učitelj, profesor pridobili, se novega naučili?

-         Bolj pritegne dodatno delo

-         Izkušnja, kako si dijaki organizirajo delo

-         Kako pomembna je komunikacija

-         Dajanje natančnih navodil, večkratno (pravočasno) opozarjanje na roke in na držanje dogovorov, 

 

3.      Kaj so pridobili in se novega naučili vaši učenci, dijaki?

-         Kaj je kvalitetno delo, da so načrtovanje dela in dogovori zelo pomembni, da so želje (npr. po druženju) včasih premalo za realizacijo,

-         Komunikacija na bolj strokovnem, “uradnem” nivoju

-         delo z IKT orodji – prav pride za promocijo na trgu dela

4.      Kateri del učnih krogov vam je bil najbolj všeč in zakaj?

-         Najbolj všeč nam je bilo seveda druženje, pa tudi samo raziskovalno delo; manj analiza podatkov in oblikovanje odgovorov

-         Video predstavitev, snemanje – zabavno

-         Raziskovanje, praktično delo

5.      Kako bi lahko proces sodelovanja v učnih krogih še izboljšali?

-         Spodbujanje komunikacije med dijaki (o delu)

-         Prvi letniki niso primerni (sploh na začetku šolskega leta)

-         Enkrat na leto – več šol à bolje (lažje sodelovanje, manj srečanj...)

-         Izkazalo se je, da je za lažjo analizo in boljšo kvaliteto dela pomembno, da so vprašalniki, ki jih uporabljajo različne šole na isto temo, isti/enaki – predlagamo, da vsaka šola, ki pričakuje raziskavo v obliki ankete sama oblikuje tudi anketo na svoje vprašanje – najlašje, če spletna anketa (za mlajše anketirance) – 1ka.si

-         Menim, da so cilji projekta premalo dorečeni... Kaj konkretno naj bi s projektom učenci/dijaki usvojili/pridobili? – bolj dorečeni cilji bi pomagali mentorjem pri usmerjanju dela, končni izdelki bi bili verjetno bolj primerljivi

-         Tema – izzivi 21. Stoletja à tudi pogled v prihodnost

-         Problem – soodvisnost – držanje rokov, dogovorov (navodil)

 

 

6. Kako ste uporabili IKT v tem projektu?

-         Izvedli smo elektronsko anketo, analizirali odgovore s pomočjo Excel-a, uporabili Word, Paint in druge programe za oblikovanje zaključne naloge, v šoli za predstavitev uporabili PowerPoint, uporabili spletni brskalnik za postavitev e-gradiv v WIKI okolju ...

-         Komunikacija: odgovore strokovnjakov smo pridobivali s pomočjo elektronske komunikacije (e-pošta), se po Vox-u dogovarjali z ostalimi šolami, dijaki so vzpostavili kontakt preko FB, komisija za logotip je poleg e-pošte v medsebojni komunikaciji uporabljala še program Skype .

 

7. Kako so vplivale vox konference ali srečanja v živo na sodelovanje?

Vox konferenca je omogočila neposredne dogovore (z nekaj tehničnimi težavami). Glede srečanj v živo smo se dogovarjali preko e-pošte (prednost: komunikacija ni časovno omejena, vmes se lahko vpraša vodstvo o nekaterih nejasnostih...). Srečanje v živo je pripomoglo k izboljšanju komunikacije med mentorji in minimalno med dijaki šol.

 

8.      Prosim omenite karkoli se vam zdi pomembno.

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.