| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Evaluation primary

Page history last edited by Darja Kramar 10 years, 5 months ago

EVALVACIJA  januar 2013   OSNOVNE ŠOLE

Prosim, da za evalvacijo premislite o naslednjih vprašanjih:

1.      Prosim razložite kako ste organizirali delo v učnih krogih na vaši šoli, z vašo skupino učencev ali dijakov (skupinsko delo, raziskovanje, povezanost z učnimi načrti).

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika:
-    Izbirni predmet: 1 krat tedensko
-    30 učencev
-    7 mentorjev
-    Skupine učencev po 3-4, oblikujejo se glede na izbrano temo
-    Vsaka skupina ima mentorja – glede na strokovna področja

Center za izobraževanje in usposabljanje invalidnih otrok Vipava
-    Skupina 12 učencev
-    Dobivajo se ob petkih, v okviru razredne ure
-    5 mentorjev
-    Vsi delajo vse

Oš Polje Ljubljana
-    Komunikacija na daljavo preko elektronske pošte
-    Uvodna ura – predstavitev staršem in učencem
-    Končni sestanek kot zaključna evalvacija
-    12 učencev – izbor učiteljev
-    Posebej predstavitev metodologije raziskovanja s poudarkom na  intervjuju in anketi
-    3 učitelji
-    Pritožbe staršev: časovna obremenitev

Oš Dornberk
-    19 učencev
-    7 mentorjev
-    Vsako drugo sredo 6. uro,
-    Deloma poteka delo med poukom, večinoma po pouku

Oš Predoslje
-    18 učencev v okviru izbirnega predmeta Retorika,
-    Slabost: vsi niso bili pripravljeni sodelovat
-    4 mentorice
Oš Košana
-    Izbirni predmet Multimedija
-    13 učencev
-    2 uri tedensko
-    Vsebino so nalagali učenci sami
-    2 učiteljici

2.      Kaj ste kot učitelj, profesor pridobili, se novega naučili?
-    Uporaba spletnih aplikacij
-    Timsko delo
-    Video konference
-    Pozitivne izkušnje  v odnosu učenec - učitelj


3.      Kaj so pridobili in se novega naučili vaši učenci, dijaki?
-    uporaba spletnih aplikacij
-    nova znanja
-    izziv, želijo si ponovnega sodelovanja
-    metodologija raziskovanja
-    vox konference

4.      Kateri del učnih krogov vam je bil najbolj všeč in zakaj?
-    Srečanje v živo
-    Vox konference
-    Predstavitev šol
-    Poročanje skupin pri predmetu retorika


5.      Kako bi lahko proces sodelovanja v učnih krogih še izboljšali?
-    Vprašanja v povezavi z učnimi načrti
-    Diskusija o vprašanju in raziskavi preko voxa, preko elektrosnke pošte ali foruma
-    Premalo ali nepravočasnost odzivov s strani drugih udeležencev
-    Nadzor skrbnikov in povratna informacija
-    Organizacija vox konferenc – potreben je moderator in usklajevanje terminov ter upoštevanje dogovorov
-    Spletna skupnost SUK


6.     Kako ste uporabili IKT v tem projektu?
-    Slike, vidoposnetki
-    Aplikacije: prezzi, wall wisher, sticky, spletna stran, i snap tools, movie maker, pixle, adobe premier
-    Facebook stran suk

7.     Kako so vplivale vox konference ali srečanja v živo na sodelovanje?
-    Konference – kaotične
-    Dorenberg, Košana, Šmarje pri Kopru: pozitive izkušnje srečanje v živo, gostitelji: sponzorsko kosilo, park vojaške zgodovine, družabno popoldne
-    Vrhnika, Vipava, Kranj: načrtujejo srečanje konec januarja
-    Odranci, Ljubljana, Zgornji Petrovci: težave pri usklajevanju, organizaciji in financiranju8.      Prosim omenite karkoli se vam zdi pomembno.

-    Projektno učno delo vključeno v pouk
-    Pozitivna energija
-    Odgovore objavljajo učitelji ali posamezni učenci
-    Vox konference premalo izkoriščamo: ni bila na nivoju – problemi s tehniko, ni bilo moderatorja, komunikacija znotraj šol je bila slaba, premalo konkretnih odgovorov na wikiju
-    Vox pohvala Simonu, vodstvo je dobilo pozitivno izkušnjo
-    Organizacija srečanja šol, ki so blizu
-    Slabost v komunikaciji, težave z organizacijo srečanja
-    Za srečanje zadošča pristno okolje in dobra volja
-    Tina Maze je druga

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.