| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Vox

Page history last edited by Johann Laco 10 years, 4 months ago

Predlagamo

 

 • dve po dve šoli se naj čim prej dogovorita za sodelovanj
  •  VOX konference
  •  srečanje v živo
  •  predlog: 10 šol – 5 "starih", 5 "novih"

 

 • na VOX konferenci se bomo pogovarjali (minimalno 3 VOX konference)
  •  mentorji + dvakrat učenci

 

 • VOX konference
  •  določiti vsebine !!!

 

 • srečanja v živo (na eni izmed šol ali na tretji lokaciji)
  •  nujen je natančen dogovor o vsebini srečanja in o finančnih posledicah

 

 • logotip
  •  na drugi del natečaja se prijavijo šole drugega kroga
  •  razpisni pogoji ostajajo isti
  •  komisija določi roke

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.