| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks or on the Web, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, Slack, and browsed web pages. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Weekly overviews

Page history last edited by Petra 9 years, 10 months ago

PREDSTAVITVE  SODELOVANJA  V PROJEKTU SLOVENSKI UČNI KROGI

 

1. Mag. Gabriela Zver iz Dvojezične srednje šole v Lendavi, ki je tudi naša skrbnica, je objavila članek o svojih izkušnjah v SUK v Šolskih razgledih. Vabljeni k branju. Čestitamo Gabi za odličen prispevek!

 

2. OŠ DORNBERK ZMAGALA V PROJEKTU EVROPA V ŠOLI (kategorija spletna stran), v kateri je pod zavihkom Priložnosti objavila tudi prispevek o Slovenskih učnih krogih.

Prispevek si lahko ogledate na:  http://evropavsoli.info/13/OSWP345/?page_id=207

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.